To błąd spowodowany problemami z zasilaniem maszyny.

 

1. Sprawdzić pod kątem wyzwolonego wyłącznika automatycznego wewnątrz szafki elektrycznej lub przy źródle zasilania tej strefy. Wymienić wyłącznik automatyczny, jeżeli wyłącza się notorycznie.
2. Sprawdzić pod kątem luźnego lub wadliwego połączenia danej strefy.
3. Wymienić moduł strefy na inny. Włączyć strefę i sprawdzić pod kątem występowania błędu. Jeżeli błąd zniknął, wymienić uszkodzony moduł.
4. Jeżeli błąd E03 występuje dla wszystkich stref, stycznik 238CR może się nie zwierać. Sprawdzić okablowanie od sterowania podgrzewaczem do cewki stycznika.
a). Strefa węża: zbadać ciągłość węża, strona 32.
b). Wykonać Podstawowa kontrola transformatora oraz drugorzędną kontrolę transformatora,