1. Sprawdzić połączenia czujnika temperatury do długiego, zielonego złącza (B) na module regulacji temperatury, strona 27. Odłączyć i ponownie podłączyć przewody czujnika.
2. Przy pomocy omomierza sprawdzić ciągłość czujnika temperatury płynu, strona 11.
3. Jeżeli błąd dotyczy strefy węża, sprawdzić połączenia FTS w każdej sekcji węża.
4. Jeżeli błąd dotyczy strefy węża, sprawdzić czujniki FTS przez podłączenie ich bezpośrednio do maszyny.
5. W celu zweryfikowania, czy moduł sterowania podgrzewaczem nie jest powodem problemu należy przy pomocy przewodu zewrzeć dwa styki FTS
(czerwone i żółte dla strefy A lub B, czerwone i purpurowe dla węża). Wyświetlacz pokaże
temperaturę modułu sterowania podgrzewaczem.
6. Jeżeli błąd dotyczy strefy węża, należy tymczasowo użyć trybu sterowania prądem. Należy odnieść się do instrukcji obsługi jednostki Reactor.