Firma powstala w 1994 roku i rozwija sie wielokierunkowo. IZOLMAX specjalizuje sie wykonywaniu izolacji wszelkiego rodzaju obiektów w technologii natrysku piany poliuretanowej. Rozwiązania, które stosujemy wypieraja dotychczasowe sposoby dociepleń oparte na wełnie mineralnej i styropianie. Powodem są doskonałe właściwości piany poliuretanowej:

ˇ gazoszczelnosc
ˇ niski współczynnik przewodzenia ciepła, o połowe mniejszy od styropianu i wełny mineralnej
ˇ zupełna odporność na agresywne środowisko chemiczne
ˇ bez spoinowość, brak mostków termicznych, nie nasiakliwość, własciwości hydroizolacyjne
ˇ stałosc parametrów izolacji w czasie
ˇ szybkość realizacji

Firma powstala w 1994 roku i rozwija sie wielokierunkowo.

IZOLMAX specjalizuje sie wykonywaniu izolacji wszelkiego rodzaju obiektów w technologii natrysku piany poliuretanowej. Rozwiązania, które stosujemy wypieraja dotychczasowe sposoby dociepleń oparte na wełnie mineralnej i styropianie. Powodem są doskonałe właściwości piany poliuretanowej:
ˇ gazoszczelnosc
ˇ niski współczynnik przewodzenia ciepła, o połowe mniejszy od styropianu i wełny mineralnej
ˇ zupełna odporność na agresywne środowisko chemiczne
ˇ bez spoinowość, brak mostków termicznych, nie nasiakliwość, własciwości hydroizolacyjne
ˇ stałosc parametrów izolacji w czasie
ˇ szybkość realizacji