Covestro

Baymer Spray AL 747 B jest poliolem (HFC jako środek spieniający), który wraz z izocyjanianem Desmodur 44 V 20 L tworzy system poliuretanowy stosowany do wytwarzania sztywnej pianki o gęstości efektywnej wynoszącej w przybliżeniu 60 kg/m3. System ten należy nakładać w postaci pianki natryskowej. Podstawowym zastosowaniem pianki natryskowej jest izolacja dachów zewnętrznych.