PCC Prodax

EKOPRODUR S0310 jest dwukomponentowym systemem poliuretanowym do wytwarzania otwartokomórkowej pianki półsztywnej o własnościach samogasnących. Przeznaczony jest do wewnętrznej izolacji termicznej i akustycznej dachów, poddaszy, zadaszeń, stropów, ścian w konstrukcjach drewnianych, murowanych, stalowych i w systemach szkieletowych obiektów mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej, hangarów oraz lokali medialnych metodą natrysku. Jest przetwarzany przy pomocy specjalistycznych maszyn natryskowych. EKOPRODUR S0310 nie zawiera freony, jest spieniany CO2, wytwarzanym w reakcji między składnikami A i B.

Temperatura składników w beczkach powinna wynosić od 30 – 40?C. Zalecana temperatura otoczenia wynosi od 10?C do 35 ?C, zalecana temperatura podłoża to od 15 ?C do 50 ?C a wilgotność względna otoczenia do 70%. Następnie wilgotność podłoża porowatego powinna być do 15%, natomiast podłoże nieporowate powinno być suche. Powierzchnie izolowane powinny być wcześniej przygotowane, nie powinny zawierać pyłu, oleju, luźnych fragmentów oraz innych środków mogących zmniejszyć przyczepność piany.
Przed wykonaniem natrysku należy starannie zabezpieczyć powierzchnie sąsiadujących obiektów, podłóg, mebli , itp., aby uniknąć przypadkowego zabrudzenia podczas natrysku ? należy pamiętać, że natryśnięta pianka ma bardzo dobrą przyczepność i może być trudna do usunięcia z niepożądanych miejsc.

Natrysk należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych urządzeń do natrysku.