PCC Prodax

EKOPRODUR S0329 jest dwukomponentowym systemem poliuretanowym do wytwarzania pianki sztywnej o własnościach samogasnących. Przeznaczony jest do izolacji cieplnej wewnętrznych ścian i stropów metodą natrysku. Dodatkowo jest przetwarzany przy pomocy specjalistycznych maszyn natryskowych. EKOPRODUR S0329 nie zawiera środków spieniających zubożających warstwę ozonową, zgodnie z przepisami UE o obrocie i stosowaniu substancji kontrolowanych (WE nr 1005/2009).

Temperatura składników w beczkach powinna wynosić od 15 – 30?C. Zalecana temperatura otoczenia wynosi od 10?C do 35 ?C, zalecana temperatura podłoża to od 15 ?C do 50 ?C a wilgotność względna otoczenia do 70%. Następnie wilgotność podłoża porowatego powinna być do 15%, natomiast podłoże nieporowate powinno być suche. Powierzchnie izolowane powinny być wcześniej przygotowane, nie powinny zawierać pyłu, oleju, luźnych fragmentów oraz innych środków mogących zmniejszyć przyczepność piany. Przed wykonaniem natrysku należy starannie zabezpieczyć powierzchnie sąsiadujących obiektów, podłóg, mebli , itp., aby uniknąć przypadkowego zabrudzenia podczas natrysku ? należy pamiętać, że natryśnięta pianka ma bardzo dobrą przyczepność i może być trudna do usunięcia z niepożądanych miejsc.

Natrysk należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych urządzeń do natrysku. Dla uzyskania właściwej warstwy izolacyjnej należy wykonać natrysk co najmniej 2 równomiernych warstw pianki tak by całkowita grubość izolacji była nie mniejsza niż 30 mm. Natryskiwanie należy zaplanować w ten sposób, aby kolejne warstwy zdążyć nałożyć w ciągu jednego dnia. Jeżeli powierzchnia pianki jest narażona na bezpośrednie działanie promieniowania UV (np. światło słoneczne) należy po nałożeniu wszystkich warstw pianki pomalować ją co najmniej dwoma warstwami farby ochronnej (zgodnie z zaleceniami producenta farby).

Uwaga: Nie należy przekraczać zalecanej grubości warstw (max grubość 35 mm)!