Fakty dotyczące zrównoważonej energii

 • 20 proc. światowej populacji nie ma dostępu do elektryczności
 • 3 miliardy ludzi korzystają wyłącznie z energii pochodzącej z węgla kamiennego, drzewnego, drewna i odchodów zwierzęcych do codziennych potrzeb związanych z gotowaniem i ogrzewaniem
 • odnawialne źródła pokrywają 1/4 światowego zapotrzebowania na energię
 • odnawialne źródła energii przyczyniają się do produkcji 18 proc. energii elektrycznej na świecie
 • 70 milionów gospodarstw domowych korzysta z wody podgrzanej energią z paneli słonecznych
 • ponad połowa inwestycji w segment zasilania dotyczy właśnie źródeł odnawialnych
 • Grid-connected solar PV has grown by an average of 60 percent every year for the past decade, increasing 100-fold since 2000
 • produkcja energii wiatrowej rosła o 27 proc. rocznie, a o 19 proc. rocznie wzrastała popularność podgrzewania wody za pośrednictwem paneli słonecznych
 • obecnie ponad 100 państw posiada prawodawstwo promujące korzystanie z energii odnawialnej. Wiele z nich przewiduje, że do 2020 roku udział energii ze źródeł odnawialnych będzie stanowił od 15 do 25 proc. całokształtu pozyskiwanej energii
 • elektrownie wiatrowe istnieją w ponad 82 państwach, czerpiące energię z biomasy ? w ponad 50, ze źródeł geotermalnych ? w 19
 • infrastruktura związana z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych stwarza możliwości pracy dla ponad 3 milionów ludzi