Specyfikacja Techniczna
Maksymalna wydajność: 15 kg/min
Minimalna wydajność: 1 kg/min
Max. ciśnienie znamionowe: 300 kgf/cm2 (29,4 MPa)
Moc grzewcza : 15 (18) Kw
Moc grzewcza węża: 8 Kw
Zasilanie: 66-70 amps
115-122 amps
Waga: 500 kg
Wymiary: 1250 mm x 1110 mm x 1200 mm

Charakterystyka i funkcje
Nowa hydrauliczna jednostka dozująca Evolution VR została zaprojektowana i wyprodukowana do nakładania polimoczników, pianek poliuretanowych i innych systemów dwuskładnikowych wymagających dokładnej kontroli temperatury, ciśnienia i proporcji składników.

Główny system grzewczy
Główny system grzewczy składa się z 2 niezależnych bloków grzewczych. Każdy blok zawiera 6 elementów grzewczych o mocy 1250W (opcjonalnie 1500W) dające łączną moc grzewczą bloku na poziomie 7500W (opcjonalnie 9000W). W skład bloku wchodzi także układ kontroli i bezpieczeństwa niezbędny dla prawidłowej i niezawodnej pracy systemu. Dzięki specjalnemu projektowy układu grzewczego możliwe jest uzyskanie temperatury wyższej o 50?C. Pozwala to na uzyskanie temperatury pracy na poziomie 90?C w warunkach normalnych.

Niezależny system grzewczy węża
Zbudowany z dwóch 4000W transformatorów separacyjnych, jednostka Evolution VR pozwala na osobne podgrzewanie do 93m każdego z węży. System grzewczy węża zawiera innowacyjny system podgrzewania w którym miedziany element rezystancyjny jest jednorodnie rozłożony dookoła węża. Pozwala to dokładne i równomierne kontrolowanie temperatury materiału oraz uniknięcie powstawania obszarów skupienia ciepła, w przeciwieństwie do tradycyjnie produkowanych węży.

Dwukierunkowa tłokowa pompa dozująca
Każda pompa jest niezależnie napędzana przez siłownik hydrauliczny, co pozwala na kontrolę proporcji mieszanych składników. Niezależna regulacja każdego z wyporowych tłoków zapewnia stały wypływ i stabilne ciśnienie, eliminując niesymetryczne ładunki i wydłużając żywotność uszczelek. Dostępne są pompy tłoczące o różnych średnicach pozwalające na uzyskanie wymaganych ciśnień i proporcji mieszania.

Układ recyrkulacji
System recyrkulacji umożliwia automatyczne ogrzanie materiału, bez potrzeby włączania maszyny, zmniejszając tym samym czas przygotowania przed rozpoczęciem natryskiwana. Kiedy przedziały czasu i żądana temperatura zostaną zaprogramowane, maszyna automatycznie będzie je kontrolować bez przerwy, aż do momentu uruchomienia. zawory mogą zostać aktywowane ręcznie lub automatycznie (OPCJONALNE).

Centralna jednostka wykonawcza (CPU)
Oprogramowanie CPU przetwarza i kontroluje wszystkie parametry wprowadzone na ekranach, automatycznie korygując zmiany które mogą się pojawić podczas pracy jednostki. Jeżeli problem nie może być rozwiązany przy określonych parametrach tolerancyjnych, CPU zatrzyma jednostkę i wyświetli komunikat informujący o typie błędu.

Przepływomierze
Jednostka zawiera dwa przepływomierze dokładnie mierzące poprawne dozowanie każdego składnika.