UWAGA: Każdy moduł jest wyposażony w czujnik
temperatury. Podgrzewanie jest wyłączane, jeżeli
temperatura wewnątrz modułu przekroczy 85°C (185°F).
1. Sprawdzić, czy wentylator nad szafką elektryczną działa.
2. Sprawdzić, czy drzwi szafki elektrycznej są prawidłowo zainstalowane.
3. Sprawdzić pod kątem przeszkód blokujących otwory chłodzące w dnie szafki elektrycznej.
4. Oczyścić żeberka radiatora za modułami sterowania podgrzewaczem.
5. Temperatura otoczenia może być zbyt wysoka. Pozwolić na schłodzenie jednostki Reactor przez przeniesienie jej do chłodniejszej lokalizacji.