No cóż wydaje się, że powinna to być najważniejsza kwestia dla zainteresowanych natryskiem pianki izolacyjnej. Kiedy przychodzi czas, aby faktycznie zastosować produkt piankowy w domu, garaż, hali handlowej lub produkcyjnej musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czy będziemy korzystać z pianki otwartokomórkowej (gęstgość 10kg/m3), czy też zamkniętokomórkowej (gęstość 50kg/m3). Odpowiedź na to pytanie decyduje o kosztach, metodzie aplikacji i wydajności natrysku.

Żeby zrozumieć różnicę pomiędzy pianakami zamknięto i otwartokomórkowymi musimy poznać dwa podstawowe czynniki.

Pierwszy rodzaj pianki. Jest otwarta albo pianka, gdzie małe komórki pianki nie są całkowicie zamknięte. Są one łamane i powietrze wypełnia wszystkie “open” przestrzeni wewnątrz materiału. To sprawia, że pianka słabszy lub bardziej miękkie uczucie niż pianki o zamkniętych komórkach.

W strukturze zamknięto komórkowej  pęcherzyki mają strukturę zamkniętą wypełnioną poroforem- najczęściej gazem szlachetnym o niskim współczynniku  przewodzenia ciepła ( ? = 0,019 -0,025  W/m2K  ) Pęcherzyki są zamknięte dzięki czemu pianka nie nasiąka wodą oraz doskonale izoluje termicznie. Nie wchłania pary wodnej i nie wykrapla się kondensat.

Gęstość mówi nam ile waży metr sześcienny pianki. Pianki otwartokomórkowe  ważą zwykle od 8 do 10kg/m3. W przypadku pianek zamkniętokomórkowych mamy do czynienia z gęstością zaczynającą sie od 30kg/m3 do 50-60kg/m3 w przypadku zastosowań na aplikacje dachowe.

Przewaga pianki o zamkniętych komórkach w porównaniu do pianki o otwartych komórkach to jej wytrzymałość, lepszy współczynnik przewodzenia ciepła, i co za tym idzie większą odporność na wpływ powietrza lub pary wodnej. Wadą pianki o zamkniętych komórkach, która ma większą gęstość, jest zastosowanie większej ilości materiału co znacznie wpływa na koszt izolacji.

Wybór pianki może również opierać się na wymogach dotyczących wydajności lub innych  specyficznych cech, takich jak wytrzymałość, rozciągliwości, dostępnej przestrzeni, itp.
W strukturze otwartokomórkowej  pęcherzyki przenikają się wzajemnie tworząc  strukturę gąbczastą  ale w miarę sztywną wypełnioną powietrzem ( ? = 0,037 -0,040   W/m2K ). Pianka powstaje w bardzo burzliwej reakcji, w której w wyniku dużej zawartości wody w POLY po zmieszaniu z ISO  następuje jej gwałtowne podgrzanie i odparowanie tworząc strukturę pianki otwartokomórkowej. Piankę natryskuje się najczęściej w jednej “grubej” warstwie, która może dochodzić do 15-18 cm. Należy zwrócić uwagę, aby podczas spieniania nie powstawały “duże” pęcherze powietrza , które pogarszają izolację.

Oba typy pianki są powszechnie wykorzystywane w wielu zastosowaniach budowlanych i wybór, które zastosujemy może zależeć od wielu czynników, omówionych powyżej. Niektóre pianki są niewłaściwe w konkretnych zastosowaniach. Na przykład, zazwyczaj nie możemy używać systemu otwartokomórkowego tam gdzie mamy do czynienia z środowiskiem gdzie mógłby on wchłonąć wodę, gdyż może to zanegować całkowicie wydajność cieplną systemu ,ponieważ woda jest słabszym izolatorem niż powietrze.

System zamkniętokórkowy dzięki rewelacyjnej gęstości, odporności na działanie wody znajduje zastosowanie głównie do zastosowań dekarskich, w izolacjach termicznych  i wodochronnych fundamentów, izolacjach termicznych i wodochronnych posadzek pod ogrzewania podłogowe i wielu innych miejscach gdzie przede wszystkim liczy odporność na wilgoć i bardzo dobre włąściwości termiczne.
Przed aplikacją systemu zawsze należy zwrócić się do sprzedawcy systemów  lub autoryzowanego wykonawcy natrysków w celu upewnienia się jaki system sprosta naszym oczekiwaniom.