line-x

W połowie lat 90 XX wieku, LINE-X wychodzi z zacisza laboratorium i rewolucjonizuje rynek poliuretanowych powłok ochronnych przy pomocy swojego pierwszego produktu XS-100. Zadowolenie klientów z nowego produktu przerasta najśmielsze oczekiwania jego twórców. Powstaje LINE-X Corporation z siedzibą w południowej Kaliforni w USA. Prace badawcze trwają nadal, powiększa się zespół naukowy, jednocześnie powstaje sieć dystrybucyjnaLINE-X ze specjalnie przeszkolonymi pracownikami.

Pod koniec lat 90 XX wieku, LINE-X posiadający już szereg produktów o specjalnym przeznaczeniu przekracza granice USA olinex_04i trafia do Kanady i Meksyku by następnie przekroczyć granice Ameryki Północnej. Sieci dystrybucyjne powstają w Europie, Azji i Ameryce Południowej

Wiek XXI przynosi nowe wyzwania, po zamachach z 11 września 2001 na WTC naukowcy LINE-X opracowują PAXCON. Armia US testuje powłoki na swoich poligonach i wystawia pozytywną ocenę. Po fazie testów przychodzi czas na egzamin – Irak i Afganistan, powłoki ochronne są wszędzie, zaczynając od wozów bojowych, przez kamizelki kuloodporne a na śmigłowcach kończąc. PAXCON w warunkach bojowych nie zawodzi. Dlatego w roku 2002 Armia i Departament Obrony USA uznają LINE-X za strategicznego partnera.

LINE-X szczyci się tym, że ufają mu nie tylko wielkie koncerny samochodowe, armia, sektor małych i średnich przedsiębiorstw, ale również klienci indywidualni.