Demilec Polska

MAXGUARD U-190 to dwuskładnikowy polimocznikowy porowaty elastomer. System oparty jest na żywicach zakończonych grupą aminową i polimerze wstępnym diizocyjanianu difenylometanu (MDI). Może być wykorzystywany jako powłoka izolująca z lub bez geowłókniny. MAXGUARD-190 może być na-tryskiwany na stal, beton, spienione tworzywa sztuczne itp. Dzięki swojej szybkiej reaktywności, produkt może być nakładany na powierzchnie poziome i pionowe.