PCC Prodex zajmuje się produkcją poliuretanów nieprzerwanie od 1979 roku. Jesteśmy producentem dwu komponentowych systemów poliuretanowych o nazwie EKOPRODUR i EKOPROMER, przeznaczonych do otrzymywania sztywnych i półsztywnych pianek oraz klejów. Oba komponenty są ciekłe. Jednym z nich jest izocjanian, natomiast drugi to mieszanina polioli, katalizatorów, stabilizatorów, często wypełniaczy oraz silikonów w odpowiednich proporcjach, w zależności od konkretnego zastosowania. Reakcja następuje po zmieszaniu obu składników w odpowiednich proporcjach, w wyniku której powstaje usieciowana struktura z wiązaniami poliuretanowymi.

Na życzenie Klienta opracowujemy systemy poliuretanowe o specjalnych wymaganiach i przeznaczeniu. Dzięki wysokim kwalifikacjom naszych pracowników, doświadczeniu oraz dobrej znajomości rynku i zagadnień dotyczących przetwórstwa poliuretanów, oferujemy wszechstronną pomoc we wdrożeniach i stosowaniu naszych produktów. Na nasze systemy uzyskaliśmy certyfikaty i aprobaty instytutów badawczych i ośrodków certyfikujących takich jak: ITB, COBR, DNV, BV oraz atest PZH.

Naszą ambicją jest sprostanie oczekiwaniom i zaspokojenie potrzeb Klientów przez ciągłe doskonalenie naszych wyrobów, zgodnie z trendami europejskimi. PCC Prodex Sp. z o.o. produkuje systemy poliuretanowe, z których otrzymuje się pianki. Porównując styropian do pianki poliuretanowej, termoizolacja poliuretanu jest ok. 1,6 razy skuteczniejsza. Pianka przewyższa prawie wszystkie materiały budowlane wykorzystywane jako izolacje. Wykonanie izolacji ściany czy renowacji dachu metodą natrysku jest korzystniejsze od zastosowania płyt. Budownictwo coraz bardziej docenia poliuretan, ponieważ jest to nowoczesne rozwiązanie budowlane. Nasz materiał otwiera przed Państwem wiele okien na świat, a koszt wykonania np.: ocieplenia budynku  jest bardzo konkurencyjny.