EXP-2 problem z ciśnieniem po stronie A gdzie ciśnienie jest utrzymywane natomiast na stronie B podczas naciśnięcia pistoletu następuje szybkie uwalnianie ciśnienia.
Problem związany jest z niedbałą konserwacją sprzętu a w tym przypadku stroną ISO, która narażona jest na kontakt w wilgocią ale nie jest ona na nią odporna ponieważ izocjanian w kontakcie z wilgocią krystalizuje się i zatyka przepływy. Problemem w tym przypadku okazał się zawór i przepuszczanie iso. Najważniejszym elementem poprawnej pracy maszyny jest ciągła i nieprzerwana jej konserwacja.
Wykorzystanie smaru po każdej pracy to nie tylko konieczność ale obowiązek dla poprawnego zabezpieczenia pistoletu. Zaniedbanie tej czynności może doprowadzić do skrystalizowania iso i niepoprawną pracę maszyny. W przypadku gdy maszyna nie jest wykorzystywana zaleca się przeprowadzać recylkulację materiału po stronie ISO przynajmniej raz w tygodniu.