Natryskowa pianka poliuretanowa (PU) jest produktem komórkowym. Budowa komórkowa, a ściślej mówiąc ilość zamkniętych i otwartych komórek wpływa znacząco na właściwości i parametry produktu oraz końcowe zastosowania.
Podczas, gdy pianka zamknięto-komórkowa powinna zawierać ponad 90% komórek zamkniętych, nie ma w Europie oficjalnej definicji pianki otwartokomórkowej.
Typowy system otwarto-komórkowy powinien mieć mniej niż 20% komórek zamkniętych. Jednak możliwe są także systemy z wyższą zawartością procentową komórek zamkniętych. Producent systemu i firma natryskująca mają obowiązek poprawnego poinformowania swoich klientów o właściwościach produktu i jego stosowności w przypadku różnych metod budowlanych i końcowych zastosowań.

Odwieczny problem inwestorów gdzie otwarta komórka gdzie zamknięta jest prosty do rozwiązania jeśli chodzi o pokrycie zewnętrze dachów płaskich, gdzie króluje zamkniętokomórkowa piana o dużej gęstości.
Jeśli chodzi już o poddasze to tutaj pojawia się tyle opinii ile jest firm. Jedni stanowczo twierdzą, że jedynym możliwym do zastosowania produktem jest piana otwartokomórkowa, podczas gdy inni twierdzą, że jest to obojętne. Tutaj należy sięgnąć już do struktury i parametrów pian. O ile zamkniętakomórka nie nadaje się do wykorzystania w parze z drzewem mokrym (nie wysezonowanym) to już w połączeniu z szkieletem stalowym poddasza z powodzeniem może być stosowana. Wraz z wzrostem zainteresowania technologiami natryskowymi w Polsce pod strzechy przeciętnego Polaka trafia jedna otwartakomórka, podczas gdy do takich samych zastosowań Amerykanie lub Kanadyjczycy stosują pianę tzw twardą. Piana zamkniętokomórkową cechuje duża gęstość od 30 do 60 kg/m3, praktycznie zerowa absorbcja  wody, bardo dobry współczynnik oporu cieplnego a tym samym możliwość zastosowania cieńszych warstw izolacyjnych. Piany zamkniętokomórkowe można stosować nie tylko jako termo lecz również hydroizolacje. Ważnym parametrem charakteryzującym piany jest współczynnik przewodzenia ciepła. Wszystkie deklarowane wartości współczynnika przewodzenia ciepła (wartości lambdy) muszą uwzględniać starzenie zgodnie z EN 12667 i EN 12939 (dla grubszych produktów). Nie
wolno stosować wstępnych wartości lambdy do deklarowania właściwości użytkowych.
Współczynnik przewodzenia ciepła (uwzględniający starzenie zgodnie z EN 12667 i dla grubych produktów EN 12939) to odpowiednio 0.026-0.028W/m?K dla pian zamkniętokomórkowych  i  0.035-0.042W/m?K dla otwartejkomórki.  Wyższa wytrzymałość i sztywność zamkniętokomórkowych  pian. w zależności od gęstości może zwiększyć wytrzymałość niektórych elementów nośnychbudynku (w szczególności konstrukcji drewnianych).

W przypadku uzyskania odpowiedzi na pytanie co dla Państwa inwestycji będzie najlepszym produktem prosimy o analizę kart technicznych produktów i zasięgnięcia informacji od kilku wykonawców, gdyż opinie na ten temat są podzielone.