SE-515 Line-X Jest to dwuskładnikowy, wysokociśnieniowy system powłok elastomerowo-poliuretanowych o proporcji 1:1, nie zawierający lotnych związków organicznych (VOC) i będący w 100% ciałem stałym. W oparciu o specjalistyczne badania naukowe został zaprojektowany tak, aby stać się rozwiązaniem dla trudnych środowisk chemicznych. Produkt posiada podwyższoną odporność na kontakt z chemikaliami przemysłowi w tym żrącego kwasu azotowego, płynów wykorzystywanych w motoryzacji, lotnictwie (benzyna, olej napędowy, nafta, ropa naftowa).

Dane techniczne:
Stosunek mieszania: 1:1
Czas reakcji: 3-5 s
Lepkość: A 200, B 800
Gęstość A 10,2 funtów/galon, B 9,0 funtów/galon

Podstawowe właściwości fizyczne:
Twardość (Shore) ASTM D2240, 75 +/-5
Wskaźnik wydłużenia ASTM D412, 10%
Wskaźnik ścieralności ASTM D4060, 12,25
Odporność na rozrywanie ASTM D624, 840
Odporność na zgniatanie ASTM D412, 6000