Techniki natrysku piany

Techniki natrysku półsztywnej piany poliuretanowej o niskiej gęstości  różnią się od tych stosowanych przez instalatorów zamknięto-komórkowej piany uretanowej. Komponenty ciekłe systemu otwarto komórkowego  nanoszone są w formie cieczy na powierzchnię jednostajnym, ciągłym przejściem, po czym następuje okres reakcji wzrostu (1 do 2 sekund) i czas utwardzania (4 do 6 sekund).

Ważne jest aby pianę uretanową otwarto komórkową nanosić specyficznymi technikami aby polepszyć jej fizyczne i termiczne właściwości. Poniższe rady są ważne z punktu widzenia wykształcenia wymaganej techniki natrysku piany otwarto komórkowej.

Komponenty płynne (A i B) należy podgrzać do temperatur zgodnych z kartą techniczną produktu  i zastosować sprzęt natryskowy mogący wygenerować ciśnienie określone przez producenta. Te parametry muszą być utrzymane aż do pistoletu natryskowego przez podgrzewane węże. Te temperatury mogą być dostosowane przez operatora w zależności od warunków atmosferycznych i klimatycznych. W warunkach pogodowych o niższej temperaturze te parametry powinny być nieco podwyższone. Zbyt niska temperatura komponentów spowoduje uformowanie szorstkiej struktury komórkowej a zbyt wysoka temperatura spowoduje cofnięcie się piany. Wyposażenie przeznaczone do natrysku piany otwarto-komórkowej nieco różni się od tego, przeznaczonego do natrysku piany zamknięto-komórkowej piany. Dwie główne różnice to blok recyrkulacji żywicy i mieszadło żywicy

Komponent żywicy piany otwarto komórkowej zacznie się rozwarstwiać jeśli ustawiona jest zbyt wysoka temperatura . Wymagane jest aby żywica systemu piany była mieszana w sposób ciągły podczas procesu natrysku ( o ile producent nie zaleca inaczej ). Głównymi składnikami żywicy jest woda i olej, które z natury mają tendencję do rozwarstwiania. Proces łączenia tych dwóch składników nosi nazwę emulgowania.

 

Jeśli ten sam sprzęt używany jest do natrysku zarówno piany zamknięto-komórkowej, jak i otwarto-komórkowej, należy w sposób właściwy zamieniać chemikalia przed każdą aplikacją. Podczas gdy izocyjanian (strona B) jest identyczny dla obu systemów, strona żywicy będzie wymagała całkowitego wyczyszczenia w celu uniknięcia zanieczyszczenia piany. Przed rozpoczęciem natrysku należy przepłukać wszystkie węże, pompy i grzałki agregatu świeżą, zmieszaną żywicą. Zanieczyszczenie innym rodzajem żywicy z poprzedniego natrysku może spowodować, że piana nie będzie prawidłowo zwiększać objętości. Może wystąpić ubytek gazów z niestabilnych pian z powodu ich zanieczyszczenia. Przepłukanie wszystkich linii w celu zminimalizowania straty żywicy zabiera czas.

Nigdy nie należy podgrzewać beczki strony B bez mieszania do temperatury wyższej niż określona przez producenta, bo może nastąpić oddzielanie się składników lub tworzenie grudek. Poszczególne składniki chemiczne żywicy mają własną temperaturę zamarzania i wrzenia. Dlatego są pod wpływem temperatury mieszanki, gdy jest ona zbyt niska lub zbyt wysoka. Ciągła kontrola temperatury systemu piany jest wyjątkowo istotna.

?Wachlarzowy? wzór natrysku można zastosować przy aplikacji piany pomiędzy krokwiami. Ten rodzaj natrysku minimalizuje nanoszenie piany na pianę rosnącą. Natrysk na rosnącą pianę może spowodować powstanie bąbli na powierzchni. Wachlarzowy wzór natrysku można uzyskać stosując pistolet natryskowy Graco Fusion wyposażony w dyszę wzoru wachlarzowego. Są też dostępne analogiczne narzędzia innych producentów.

Pistolet natryskowy powinien być zawsze ustawiony prostopadle do powierzchni ściany, na którą aplikowana jest piana. Przy natrysku na typowe ściany, odległość pistoletu od powierzchni podłoża powinien być dostosowany w taki sposób, aby umożliwić wypełnienie odległości 40 cm przy wykorzystaniu wachlarzowego wzoru natrysku. Udoskonalenie tej techniki wymaga praktyki. Natrysk pod kątem może spowodować zmniejszoną adhezję do podłoża, pęcherze powietrzne i nieregularną powierzchnię wykończeniową piany. Podczas natrysku na sufit (np. w garażu) może być rozsądne utrzymanie niewielkiego kąta natrysku w celu uniknięcia nadmiernego kapania. Lepkość piany otwarto-komórkowej jest niższa w porównaniu do lepkości piany zamknięto-komórkowej. Znowu prawidłowa technika natrysku osiągana jest przez każdego aplikatora z praktyką. Jest wiele technik używanych z powodzeniem przez instalatorów i każdy rozwija swój własny styl, który jemu będzie się sprawdzał najlepiej. g. Ruchy pistoletu przy naciśniętym spuście powinny być łagodne i płynne. Ruch powinien być ciągły i regularny aby zapewnić wszędzie jednakową grubość piany. Celem jest naniesienie piany przy jak najmniejszym naddatku, aby ułatwić sprzątanie i zmniejszyć ilość zmarnowanej piany, która bezpośrednio wpływa na zyskowność. Sugerujemy, żeby początkowi instalatorzy poświęcili czas obserwując profesjonalistów podczas natrysku na żywo, lub poszukując filmów instruktażowych w internecie. W serwisie YOUTUBE jest wiele filmów umieszczonych przez pracowników budowlanych/instalatorów z całego świata. Można tam zaobserwować dobre i złe przykłady pracy. Dobrą praktyką staje się przynależność do grup zamkniętych aplikatorów, gdzie są rozwiązywane różne problemy jak również gdzie można znaleźć odpowiedzi na większość nurtujących nas pytań dotyczących produkcji pian poliuretanowych.

GRUPA KANADYJSKA

GRUPA POLSKA

 

Podczas natrysku między krokwiami istotne jest aby nanosić pianę z dołu, do góry szczeliny. Ma to na celu ułatwienie instalacji i kontrolę cieknięcia. Ponadto, mniejszy dystans pistoletu natryskowego od podłoża i szybkość aplikacji pomoże w naniesieniu wystarczającej ilości materiału aby wypełnić szczelinę przy jednoczesnym zminimalizowaniu konieczności przycinania. Te procedury i techniki zmniejszą ilość naddatku materiału, problemów z pęcherzami i adhezją.

Należy unikać nanoszenia płynnych komponentów na rosnącą pianę. Może to spowodować powstawanie pęcherzy na powierzchni piany. Technika natrysku piany otwarto-komórkowej różni się w znaczący sposób od techniki natrysku piany zamknięto-komórkowej.

Podczas instalacji pian otwarto komórkowych, nie ma ograniczeń w grubości natrysku, jakie występują w przypadku piany zamknięto-komórkowej. Reakcja i rozrost są tak duże, że nie występuje reakcja egzotermiczna na taką samą skalę. W rozwadze należy mieć jedynie zdolności sprzętu oraz poziom komfortu i wyćwiczenia instalatora.

techniki natrysku piany

Przed wykonaniem natrysku kolejnej warstwy piany należy odczekać przynajmniej 15 sekund aby uniknąć formowania się pęcherzy i pustek na powierzchni i wewnątrz piany. Stosowanie się do powyższych technik zapewni, że wykonana izolacja będzie się charakteryzowała wysoką jakością. Dodatkowo należy regularnie konserwować i czyścić narzędzia natryskowe. Konserwacja sprzętu i przestrzeganie ciśnień i temperatur operacyjnych muszą być pilnowane. Należy uważnie zapoznać się z każdą nową wersją karty technicznej piany dostarczonej przez producenta ponieważ mogą pojawić się zmiany w sugerowanej technice natrysku.

W przypadku pian poliuretanowych, które mają słabą adhezję do samej siebie natrysk należy wykonywać jedną warstwą aby unikać pojawiania się pustych przestrzeni powietrznych.

Materiały szkoleniowe nie są gotową receptą na wykonanie prawidłowego natrysku i wymagane jest odbycie szkolenia praktycznego  zarówno u dystrybutorów jak i firmy się tym zajmujących.