Technologia natrysku piany poliuretanowej

Niniejszy cykl szkoleń  zawiera szczegóły odnośnie dobrych praktyk, które należy stosować
podczas instalacji  pian otwarto-komórkowych. Oprócz tego instalator musi postępować zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy.

 

Ograniczenia w natrysku
Piany poliuretanowej otwarto komórkowej nie  należy używać:

 1. Jeśli podłoże, na które zamierzamy nanieść pianę, jest mokre, pokryte szronem lub lodem, luźne, pokryte rdzą, olejem lub smarem, lub gdy podłoże wykazuje znamiona degradacji, która może spowodować, że jest nieodpowiednie do instalacji. Lekceważenie
  jakiegokolwiek z powyższych warunków będzie prowadzić do zmniejszenia adhezji piany
  powodując, że będzie się ona charakteryzować znacznie gorszą jakością i wydajnością.
 2. Jeśli podłoże nie jest przygotowane lub właściwie oczyszczone. Zwróć uwagę, że piana
  przywiera do kurzu, brudu itp. Te substancje uniemożliwią pianie przywarcie do podłoża.
  Przy tych warunkach nie można mówić o wadzie adhezji, a raczej o błędzie instalatora.
 3. Na elementach oświetleniowych, które muszą być otoczone dużym marginesem powietrza aby wyeliminować ryzyko przegrzania i powstania pożaru. Ponieważ wymagana przestrzeń różni się w zależności od rodzaju oprawy, należy zweryfikować wymagania producenta. Uwaga: Niektóre elementy oświetleniowe są skonstruowane tak, że można na nich wykonać bezpośredni natrysk piany. Przed instalacją należy skonsultować się z producentem.
 4. Jeśli ciągła, maksymalna temperatura użytkowania przekracza 82°C (180°F).
 5. Wewnątrz gniazdek elektrycznych lub skrzynek przyłączeniowych.
 6. Gdy w miejscu instalacji narażona będzie na kontakt z deszczem, wodą lub wilgotną glebą. Piana otwarto-komórkowa jest przeznaczona do instalacji wewnątrz pomieszczeń (np. na wewnętrznej ścianie ramowej przykrytej płytą karton-gips).
 7. Jedynie jako materiał wypełniający.
 8. Jako materiał flotacji.
 9. Jako materiał strukturalny.

 

 

 

Wykonawcy PPiN – Mapa rekomendowanych wykonawców PPiN