Tecnopol

Produkt G-2050  składa się z polioli i izocyjanianu. Materiał pozwala uzyskać pianę o gęstości 50 kg/m3, pozbawioną wolnych substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej. System gotowy jest do użycia bez jakichkolwiek domieszek. Temperatura otoczenia podczas aplikacji nie może spaść poniżej 5 ° C lub być wyższa niż 40 ° C. Podłoże powinno być czyste, suche, a wilgotność względna powinna być mniejsza niż 80%.

Przed aplikacją należy wykonać mały test adhezji w celu zapewnienia dobrej przyczepności materiału. Warto podkreślić, że powierzchnie metalowe przed nałożeniem powinny być gruntowane antykorozyjnym podkładem. Aby uniknąć dużego zużycia materiału prędkość wiatru w czasie aplikacji nie może przekraczać 30 km/h.