Współczynnik R
Wydajność piany poliuretanowej jako izolacji zależy nie tylko od struktury komórkowej, ale również
od gazu zamkniętego wewnątrz komórek. Piana zamknięto-komórkowa zawierająca HCFC zapewnia wielokrotnie wyższą oporność cieplną niż piany spienione przy pomocy CO2 lub innych gazów.
Wydajność przy podanej grubości sztywnej piany poliuretanowej wyrażona jest przy pomocy współczynnika R, który wskazuje odporność na utratę ciepła. Im wyższy współczynnik R tym większa odporność na utratę ciepła. Współczynnik można wyznaczyć w laboratorium przy pomocy
różnych testów.
Wydajność wszystkich izolacji cieplnych, włączając w to półsztywne piany poliuretanowe, może
ulec zmianie w przypadku narażenia izolacji na ekstremalne temperatury i wyjątkowe warunki.
Przewaga pian otwarto-komórkowych polega na ich zdolności do oddychania i szybkiego
wysychania, dzięki któremu są w stanie szybko odzyskać wydajność izolacyjną (R=3,8).
Współczynnik R piany otwarto-komórkowej jest równy wartości zmierzonej w warunkach laboratoryjnych (R=3,8) ponieważ jest niezmienny w czasie. Odwrotnie piany zamknięto-
komórkowe, które mają wyższy współczynnik początkowy R z powodu uwięzionego HCFC, ale z czasem tracą tę wartość z uwagi na wpływ warunków środowiskowych lub w przypadku cykli
ekstremalnych temperatur.
Z tego powodu piana zamknięto-komórkowa będzie miała wyznaczonych kilka rodzajów
współczynnika R. Należy zwrócić szczególną uwagę w odnoszeniu się do prawidłowego
współczynnika R.
Przy pomocy testów standardowych wskazuje się następujące współczynniki dla pian zamknięto-
komórkowych:
 • Wartość początkowa R
 • Wartość starzeniowa R
 • Wartość R LTTR (ang. Long Term Thermal Resistance) ? opór cieplny w długim okresie (test S770)
Dla porównania w  Kanadzie jedynie wartość R LTTR jest akceptowalnym współczynnikiem R przy kalkulacji wydajności izolacji.
Wszystkie materiały izolacyjne testowane są przy pomocy takiego samego zestawu podstawowych przyrządów. Mimo, że w zamierzeniu ma to być uczciwy i dokładny pomiar dla wszystkich materiałów izolacyjnych, nie jest pozbawiony wad.
Testy gorącego pudełka polegają na wzięciu próbki materiału izolacyjnego i umieszczeniu jej
pomiędzy powierzchnią gorącą i zimną. Następnie mierzy się przepływ ciepła, który przeliczany jest na współczynnik R. Jednakże warunki rzeczywiste nie zawsze odpowiadają warunkom
laboratoryjnym. Testy laboratoryjne nie uwzględniają niektórych czynników mających wpływ na
strukturę piany i rzeczywisty współczynnik R.
Oto niektóre z tych czynników:
 •  Różnica ciśnień wewnątrz i na zewnątrz struktury
 • Przepuszczalność powietrza w konstrukcji budynku, w oknach, drzwiach, legarach
  podłogowych itp.
 • Konwekcja powietrza wewnątrz ściany z luźną lub źle dopasowaną izolacją
 • Wiatr
 • Rosa lub para wodna znajdująca się wewnątrz materiałów izolacyjnych
 • Ekstremalne różnice temperatur wewnątrz i na zewnątrz struktury

 

 

Zapraszamy do śledzenie cykli artykułów dotyczących fizyki budowli parametrów pian, technik natrysku i nie tylko.

 

Szkolenia z natrysku pian poliuretanowych PPiN.pl